// Anna Wergelius.com // CV // SHOP //


Studies of the Universe, the Second Universe and the Void (2009-2012)

Studies of the universe, the second universe and the void är en bildmässig utforskning av världar, både den sinnliga och den översinnliga.
Följande är ett utdrag från detta projekt som sammanlagt består av 63 verk i olika tekniker.

Studies of the universe, the second universe and the void is a pictorial exploration of worlds, both the carnal and the transcendental.
The following is an extract from this project, which in total consists of 63 works of different techniques.INSTAGRAM

Contact: anna@annawergelius.com

Events in my life that are a bit hard to grasp - Part 3
This is us
Magenta minds and 150 mg
Events in my life that are a bit hard to grasp - Part 2
Magenta minds and 100 mg
Events in my life that are a bit hard to grasp (2015-)
Den stora tystnaden (2014)
Death is a living organism/ Döden är en levande organism (2012-2014)
Azure blue in brown waters (2010-2013)
Studies of the Universe, the Second Universe and the Void (2009-2012)
The Universe # 11


The Second Universe # 5


The Universe # 8


The Second Universe # 9


The Universe # 2


The Second Universe # 19


The Universe # 19


The Second Universe # 1


The Second Universe # 11


The Void # 13


The Second Universe # 2


The Void # 5