// Anna Wergelius.com // CV // SHOP //


Studies of the Universe, the Second Universe and the Void (2009-2012)

Studies of the universe, the second universe and the void är en bildmässig utforskning av världar, både den sinnliga och den översinnliga.
Följande är ett utdrag från detta projekt som sammanlagt består av 63 verk i olika tekniker.

Studies of the universe, the second universe and the void is a pictorial exploration of worlds, both the carnal and the transcendental.
The following is an extract from this project, which in total consists of 63 works of different techniques.


The Universe # 11


The Second Universe # 5


The Universe # 8


The Second Universe # 9


The Universe # 2


The Second Universe # 19


The Universe # 19


The Second Universe # 1


The Second Universe # 11


The Void # 13


The Second Universe # 2


The Void # 5


INSTAGRAM

Contact: anna@annawergelius.com

Mam Sväm Mom (2017-)
Magenta minds and 300 mg (2016-)
Events in my life that are a bit hard to grasp (2015-2017)
Den stora tystnaden (2014)
Death is a living organism/ Döden är en levande organism (2012-2014)
Azure blue in brown waters (2010-)
Studies of the Universe, the Second Universe and the Void (2009-2012)